Zaalvoetbalvereniging
THE COUNTERS
KOOG AAN DE ZAAN

Login

Huisregels

Huisregels ZVV The Counters

Deze huisregels zijn opgesteld door het bestuur van ZVV The Counters en zijn van toepassing op alle leden en betrokkenen bij de vereniging. De huisregels hebben tot doel om de regels, waaronder de waarden en normen, die binnen de vereniging gelden kenbaar te maken en formeel vast te leggen.

Algemeen
ZVV The Counters communiceert doormiddel van berichtgeving op haar website, http://www.thecounters.nl, over zaken die voor leden en betrokkenen bij de vereniging relevant kunnen zijn, zoals onder andere: contactinformatie,  wedstrijdprogramma, secretarisdiensten, evenementen, vergaderingen, wedstrijdverslagen, nieuwsberichten, mededelingen, etc. Van leden en betrokken wordt daarom verwacht dat zij met enige regelmaat de website bezoeken om kennis te nemen van deze zaken.

Als lid of betrokkene bij ZVV The Counters mag van je verwacht worden dat je:

 • respect hebt voor elkaar;
 • mee werkt aan het creëren van het verenigingsgevoel;
 • indien noodzakelijk geacht beschikbaar bent voor het verrichten van activiteiten die ten goede komen van de vereniging;
 • rekening houdt met de belangen van de vereniging in relatie tot onder andere de overige leden binnen de vereniging en haar sponsors, stel je dus op als een ambassadeur voor je vereniging.


Spelende leden en trainer/coaches
Van alle leden die uitkomen in één van de zaalvoetbalteams van ZVV The Counters mag verwacht worden dat zij:

 • hun contributie voor de start van het nieuwe seizoen (september) betaald hebben (de hoogte van de contributie is terug te vinden op de website van de vereniging);
 • niet voor andere zaalvoetbalverenigingen uitkomen dan ZVV The Counters;
 • boetes die zij als individu of team opgelegd hebben gekregen als gevolg van hun handelen of het niet nakomen van een verplichting betalen (de hoogte van diverse boetes is terug te vinden op de website van de vereniging);
 • zorgdragen dat de ledenadministratie up-to-date is door het tijdig doorgeven van wijzingen in NAW en contact gegevens;
 • indien gewenst zich tijdig uitschrijven middels een email of brief aan de secretaris;
 • het team belang voorop stellen;
 • beslissingen van de scheidsrechter respecteren;
 • tijdens wedstrijden en/of trainingen geen discussies aangaan met trainers, coaches, medespelers, tegenstanders en scheidsrechters;
 • meningsverschillen met medespelers, trainers en/of coaches na afloop van de wedstrijd of training op een normale manier met elkaar uitspreken;
 • na afloop van een wedstrijd de scheidsrechter en tegenstander bedanken;
 • de kleedkamer netjes achterlaten;
 • zuinig omgaan met de door de vereniging in beschikbaar gestelde kleding en overige attributen.


Prestatieve teams
Als je als lid van ZVV The Counters uitkomt in een prestatief team, zijnde de heren- en damesselectie en alle jeugdteams, dan zijn de volgende zaken voor jou van toepassing.
ZVV The Counters stelt al haar prestatieve leden in staat om uit te komen in de hoogst mogelijke klasse waarin het team mag uitkomen. De speler en/of trainer/coach worden de middelen die nodig zijn om prestatief zaalvoetbal te kunnen spelen in bruikleen ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn onder andere een tenue, spelerstas, presentatiekleding, ballen, bidons en overige spelmaterialen. Daarnaast zal ZVV The
Counters zorg dragen voor trainingsgelegenheid en wanneer de (sponsor)inkomsten van de vereniging het toestaan wordt teambudget beschikbaar gesteld dat aangewend mag worden ter verbetering van het teamgevoel of andere team gerelateerde zaken.

ZVV The Counters verwacht van haar leden die uitkomen in één van de prestatieve teams dat zij:

 • de vereniging en het teambelang voor het eigen belang stellen;
 • zich op een positieve manier en voor de volle 100% inzetten, ongeacht voor welk team men dient uit te komen en proberen het hoogst haalbare op zaalvoetbalgebied na te streven;
 • beschikbaar zijn voor alle selectieteams van ZVV The Counters;
 • tijdig afbericht geven voor wedstrijden, training en/of andere aangelegenheden;
 • zich aan de met de trainer/coach afgesproken regels houden;
 • zich na afloop van thuiswedstrijden ten minste enige tijd in de kantine begeven om het teamverband te versterken en te tonen aan supporters en sponsoren;
 • spullen inleveren.


Boetes die de speler als gevolg van zijn handelen in of na een wedstrijd opgelegd krijgt door de KNVB die niet in het belang zijn van het team (ter discretie van de trainer / coach) worden verhaald op de speler.

Recreatieve teams
ZVV The Counters stelt al haar recreatieve leden in staat om uit te komen in de Koepel (KZ-Zaanstreek). Het tenue, bestaande uit een shirt, broekje en sokken of kousen wordt door de vereniging in bruikleen ter beschikking gesteld, evenals enkele overige attributen die benodigd zijn om te kunnen zaalvoetballen zoals een teamtas, wedstrijdbal en bidon(s). Via de website van de vereniging is het voor leden mogelijk toegang te verkrijgen tot de ledenlijst deze ledenlijst kan gebruikt worden om invallers te zoeken, wanneer het team over te weinig spelers beschikt.

ZVV The Counters verwacht van haar leden die uitkomen in één van de recreatieve teams dat zij:

 • onderdeel uitmaken van een team dat uit minimaal 9 spelende leden bestaat;
 • als team zijnde een aanvoerder aanstellen die fungeert als aanspreekpunt van dat team;
 • als team zijnde minimaal één scheidsrechter leveren, tenzij een lid van hun team een teamsponsor of twee websitesponsors heeft aangebracht waarvan het contract in het lopende seizoen nog geldig is;
 • hun secretarisdienst en/of zaaldienst nakomen (bij niet nakomen wordt een boete opgelegd);
 • zelfstandig in de gaten houden wanneer zij dienen te spelen en tijdig op de aangegeven locatie zullen verschijnen;
 • na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier onderteken;
 • het niet toestaan dat spelers meedoen die geen lid zijn van ZVV The Counters;
 • aan het einde van het seizoen hun spelerspas inleveren;
 • aan het einde van het seizoen door de vereniging (in bruikleen) beschikbaar gestelde spullen inleveren.


Boetes die de speler als gevolg van zijn/haar handelen in of na een wedstrijd opgelegd krijgt door de KNVB of KZZ worden verhaald op de speler. Boetes die de vereniging oplegt aan een team doordat het team niet heeft voldaan aan haar verplichtingen....

20221003 sponsorbalk

Privacyverklaring zvv The Counters
© Copyright 2024 - Zaalvoetbalvereniging The Counters
Website developed by Erwin Loman - Lomanweb